พระราชวังเชินบรุนน์มรดกโลกโดยยูเนสโก

ประเทศ  กรุงเวียนน ออสเตรีย

ประเภท  มรดกทางวัฒนธรรม

เกณฑ์พิจารณา       (i) (iv)

ประวัติการจดทะเบียนจดทะเบียน2539 (คณะกรรมการสมัยที่ 20)

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ประวัติศาสตร์

สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 เป็นผู้ต้นคิดเรื่องพระราชวังในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินที่น้ำท่วมถึงริมฝั่งแม่น้ำเวน ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมดลิงกับเขตไฮต์ซิง ที่ซึ่งเดิมประชาชนใช้ทำมาหากินและในปี ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระที่นั่งที่มีชื่อว่า แคตเตอร์เบิร์ก ซึ่งชื่อพระราชวังเชินบุรนน์ (Schönbrunn) แปลว่าน้ำพุอันสวยงาม ซึ่งชื่อนี้มาจากบ่อน้ำบาดาลที่พุดขึ้นมาบริเวณนั้น และพระจักรพรรดิได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าในครั้งแรกที่เสด็จมาดูบริเวณนั้นจึงตั้งชื่อพระราชวังตามบ่อน้ำบาดาล นอกจากนี้พระนางมารี อองตัวเนต พระราชินีแห่งฝรั่งเศส ก็ยังเคยใช้พระชนม์ชีพในวัยเยาว์ในพระราชวังแห่งนี้อีกด้วย รวมถึงสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ก็เคยมาประทับพักอยู่ ณ พระราชวังแห่งนี้กับพระราชโอรสของพระองค์ แต่เดิมด้านหลังของพระราชวังจะเป็นป่าใช้สำหรับล่าสัตว์แต่ภายหลังได้มีการจัดทำสวนดอกไม้ขึ้นมาอย่างสวยงาม ต่อมาพระนางเอเลนอร์ กอนซากา ผู้ที่ชื่นชอบการล่าสัตว์เป็นอย่างมากไดเพิ่มเติมพระรางวังเข้ากับพระที่นั่งแคตเตอร์เบิร์กในภายหลัง และในปี ค.ศ. 1638 ตุรกีได้บุกรุกออสเตรียและพระราชวังก็ถูกทำลายแต่ก็ไม่ได้มีการฟื้นฟูหรือบูรณะอีกเลย

สุสานหลวงราชวงศ์โชซอน Royal Tombs of the Joseon Dynasty

สุสานหลวงราชวงศ์โชซอน (เกาหลี: 조선의 왕릉) สุสานโบราณอายุกว่า 5 ศตวรรษ มีสุสานหลวง 40 แห่งจากสมัยอาณาจักรโชซอน สุสานเหล่านี้เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์ ราชินี และเหล่าบรรพชน 27 รุ่นของราชวงศ์โชซอน และเป็นการยากที่จะได้พบสุสานในราชวงศ์ทั้งหมด ซึ่งยังอยู่ในสภาพดีเช่นนี้ สำหรับการเฉลิมฉลอง 40 สุสานหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครั้งนี้ จึงได้มีการเปิดให้เข้าชม ฟรี! จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 ใครสนใจก็ตีตั๋วไปชมได้ที่เกาหลีใต้

สุสานหลวงราชวงศ์โชซอน (เกาหลี: 조선의 왕릉) เป็นสุสานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ พระมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์โชซอน โดยสุสานแห่งนี้มีหลุม

ชื่อในภาษาต่างๆ

อังกฤษ   Royal Tombs of the Joseon Dynasty

ฝรั่งเศส   Tombes royales de la dynastie Joseon

ภาษาเกาหลี            조선왕릉

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง       เกาหลีใต้

ประเภท  มรดกทางวัฒนธรรม

ปีที่ขึ้นทะเบียน      พ.ศ. 2552

(คณะกรรมการชุดที่ 33)

เกณฑ์พิจารณา       (iii) (iv) (vi)

*ชื่อตามที่ได้จดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก

สุสานหลวงราชวงศ์โชซอน (เกาหลี: 조선의 왕릉) เป็นสุสานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ พระมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์โชซอน โดยสุสานแห่งนี้มีหลุม พระศพของกษัตริย์ พระมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์และสุสานแห่งนี้เพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2552นี้

มรดกโลกสุสานหลวงราชวงศ์โชซอนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่เซบียา ประเทศสเปน โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

(iii) – เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

(iv) – เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

(vi) – มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน มรดกโลก

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน มรดกโลก

อินโดนีเซีย : ปีที่ขึ้นทะเบียน 1996

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน *

มรดกโลกโดยยูเนสโก

ประเทศ  จังหวัดชวากลาง  อินโดนีเซีย

ประเภท  มรดกทางวัฒนธรรม

เกณฑ์พิจารณา       (iii) (iv)

ประวัติการจดทะเบียน

จดทะเบียน            2539 (คณะกรรมการสมัยที่ 20)

 

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน คือแหล่งขุดค้นมนุษย์ชวาที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศอินโดนีเซีย ค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936)

 

มรดกโลก

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 20 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

(iii) – เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

(iv) – เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

 

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน คือแหล่งขุดค้นมนุษย์ชวา ค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2479 ถือว่าเป็นแหล่งขุดค้นที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งต่อการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ ครื่งหนึ่งของซากฟอสซิลมนุษย์โบราณจากทั่วโลกได้รับการค้นพบที่นี่ ประกอบด้วยฟอสซิล Meganthropus palaeo และ Pithecanthropus erectus/Homo erectus ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 1 ล้าน 5 แสนปีมาแล้ว

 

ที่ตั้งแหล่งโบราณคดีขุดค้นพบตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช ๑๙๓๖-๑๙๔๑ (พุทธศักราช ๒๔๗๙-๒๔๘๖) พบฟอสซิลมนุษย์ และต่อมาก็พบฟอสซิลของ Meganthropus erectus/Homo erectus จำนวน ๕๐ ซาก โดยครึ่งหนึ่งเป็นฟอสซิลมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยมาในอดีตราว ๑ ล้านปีครึ่ง ซังงีรันเป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์มากขึ้น